องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
เข้าสู่ระบบสมาชิก

ประกาศด่วน!

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
O1 โครงสร้าง O2 ข้อมูลผู้บริหาร O3 อำนาจหน้าที่ O4 ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน O5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลด้านล่างของหน้าเพจ O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ O8 กระดานถาม-ตอบ Q&A O9 Social Network (Facebook Page) O10 แผนดำเนินงานประจำปี O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 017 E-Service ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ระบบอินทราเน็ทPage 1 of 1

ทำเนียบบุคลากร

วัณอิสมาแอล กูโน

คณะผู้บริหาร
โทร : 073-530-924
Email : jobok-org@hotmail.co.th

วิชาญ เจตมหันต์

หัวหน้าส่วนราชการ
โทร : 073530924
Email : jobok-org@hotmail.co.th

นฤชัย โมรายันต์

สำนักปลัด
โทร : 073530924
Email : jobok-org@hotmail.co.th

ธเนศ มะสิกะ

กองช่าง
โทร : 073530924
Email : jobok-org@hotmail.co.th

อันวาร์ กูดุส

กองคลัง
โทร : 073530924
Email : jobok-org@hotmail.co.th

ศิรินทร์ ลิอีลา

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 073530924
Email : jobok-org@hotmail.co.th

พาฤทธิ์ ลอฮะ

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
โทร : 073530924
Email : jobok-org@hotmail.co.th

นายมะยัมรี บีรู

หัวหน้าส่วนราชการ
โทร : 0862858619
Email : Jobok-org@hotmail.co.th


เข้าสู่ระบบสมาชิก

Avatar
สแกน หรือ แอดไลน์ไอดีเป็นเพื่อนกับเราผ่าน ไลน์ โอ-เอ

ฐานข้อมูลองค์รวมระดับตำบล

ฐานข้อมูลทั่วไปของ อบต.จอเบาะ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการใช้งานติดตามเรา Facebookรับ-ส่ง อีเมลภายใน
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย