เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เลา 14.30 น. ครอบครัว อบต.จอเบาะ ประกอบด้วยคณะบริหาร และบุคลากร ร่วมทำความสะอาดมัสยิดยาเมย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อต้อนรับเทศกาลวันฮารีรายออีดิ้ลฟิตรี :: องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ดูในอัลบั้มอื่น!


ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย