ระบบจองคิว การให้บริการ ONLINE :: องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ระบบจองคิว การให้บริการ ONLINE

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
วันที่จะเข้ารับบริการ
ข้อมูลผู้ขอรับบริการ

เรื่องที่ขอความช่วยเหลือ

(ระบบจะทำการบันทึกหมายเลข ip ของท่านเพื่อการตรวจสอบข้อมูล)


ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย