กองช่าง :: องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ธเนศ มะสิกะ
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง
กองช่าง
โทร:073530924 jobok-org@hotmail.co.th


ธเนศ มะสิกะ
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง
กองช่าง
โทร:073530924 jobok-org@hotmail.co.th


ธเนศ มะสิกะ
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง
กองช่าง
โทร:073530924 jobok-org@hotmail.co.thข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย