หัวหน้าส่วนราชการ :: องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

วิชาญ เจตมหันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:073530924 jobok-org@hotmail.co.th


นายมะยัมรี บีรู
รองปลัด อบต.จอเบาะ
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:0862858619 Jobok-org@hotmail.co.th


วิชาญ เจตมหันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:073530924 jobok-org@hotmail.co.th


นายมะยัมรี บีรู
รองปลัด อบต.จอเบาะ
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:0862858619 Jobok-org@hotmail.co.th


วิชาญ เจตมหันต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:073530924 jobok-org@hotmail.co.th


นายมะยัมรี บีรู
รองปลัด อบต.จอเบาะ
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร:0862858619 Jobok-org@hotmail.co.thข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย