กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม :: องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

พาฤทธิ์ ลอฮะ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
โทร:073530924 jobok-org@hotmail.co.th


พาฤทธิ์ ลอฮะ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
โทร:073530924 jobok-org@hotmail.co.th


พาฤทธิ์ ลอฮะ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
โทร:073530924 jobok-org@hotmail.co.thข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย