ช่องทางร้องเรียนทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ช่องทางร้องเรียนทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
ที่อยู่: หมู่ 5 บ้านโคะ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ นราธิวาส 96180
โทร. 073530924 Fax. saraban@jobok.go.th
Email : admin@jobok.go.th
ช่องทางร้องเรียนทุจริต
เรียน : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ


ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย