ประวัติความเป็นมา :: องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

  • ประวัติความเป็นมา
    ประวัติความเป็นมาหมู่บ้าน ในตำบลจอเบาะ
    เผยแพร่วันที่111 : 8 ก.พ. 2565 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 517

1.  บ้านจอเบาะ เริ่มก่อตั้งเมื่อ 500 ปี มาแล้ว ในสมัยก่อนจะเต็มไปด้วยป่ามีนกนานาชนิด  ชาวบ้านชอบมาดักนกกันที่นี่ โดยใช้กรงดักนกต่อเป็นที่ดัก ซึ่งภาษาท้องถิ่นเรียกว่า"จือเบาะต่อมาเพี้ยนเป็นจอเบาะก็เลยตั้งชื่อว่าบ้านจอเบาะ
2.  บ้านต้นตาล หรืออีกชื่อหนึ่งว่าบ้าน บูเกะบูงอ มาจากคำว่า เขี้ยวหนุมานซึ่งเรียกตามภาษายาวีว่าบ้านบูเกะบูงอเดิมมีภูเขาเล็ก ๆ ลูกหนึ่งบนภูเขา แต่วันนี้เนื้อที่บนภูเขานั้นมีประมาณ 800 ไร่ บนภูเขานั้นจะมีก้อนหินเล็กใหญ่วางอยู่เป็นจำนวนมาก ก้อนหินแต่ละก้อนจะมีลักษณะเป็นรู ซึ่งสามารถรองน้ำได้ พอนานๆเข้าก้อนหินนั้นจะกลายเป็นรูปลักษณะคล้าย ๆ เพชรและสวยงามมาก ซึ่งในปัจจุบันชาวบ้านมักจะนำก้อนหินบนภูเขา มาปักเป็นหลักของสุสาน หรืออีกชื่อหนึ่งว่า กูโบร์ และชาวบ้านก็ปฏิบัติตามสืบต่อกันมาประมาณ 200 ปี มาแล้วในอดีตจนถึงปัจจุบัน และเรียกหมู่บ้านบูเกะบูงอ จนถึงบัดนี้
3.  บ้านแยะ เป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่ง เป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ซึ่งในหมู่บ้านนี้จะมีต้นไม้อยู่ ต้น อยู่เรียงกันเป็นจุดเด่น โดยต้นแยะ ต้นนี้ จะมีสระน้ำอยู่ระหว่างกลางของต้นแยะ ผู้ที่มีช้างก็จะนำช้างลงสระน้ำ โดยเอาเชือกมาคล้องช้างกับต้นแยะเป็นประจำ ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า  แยะ จนถึงปัจจุบัน
4.  บ้านพงปือเราะ ในสมัยก่อนในหมู่บ้านจะมีต้นไม้ ชื่อ "ต้นบือเราะซึ่งมีขนาดใหญ่มากอยู่กลางหมู่บ้าน และเป็นสถานที่จัดงานต่าง ๆ รวมทั้งเป็นสถานที่ประชุมของชาวบ้านในสมัยนั้นด้วย กิจกรรมที่จัดในสมัยนั้นเช่นงานประเพณีทางศาสนาต่าง ๆ งานเลี้ยงสนุก หรือการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ เช่น การชนไก่ และอื่นๆ เป็นต้น และต้นไม้ที่ชื่อ "พงบือเราะ นี้จะเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน ถ้าบุคคลภายนอกเข้ามาในหมู่บ้านก็มักจะเรียกว่า"ไปหมู่บ้านพงบือเราะ"คำว่า พง แปลว่า ต้นไม้ มารวมกับคำว่า บือเราะกลายเป็น พงบือเราะ ซึ่งแปลว่า ต้นบือเราะ นั่นเอง ก็เลยเป็นที่รู้จักกันภายในและภายนอกนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
5.  บ้านโคะ เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงที่ล้อมรอบด้วยป่าและอีกด้านหนึ่งล้อมรอบด้วยพื้นที่ทำนาซึ่งเป็นที่เรียกขนานนามว่า บ้าน "โคะซึ่งเป็นศัพท์จากภาษาพื้นบ้านลักษณะของการสร้างบ้านนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรือนไม้ ซึ่งเสาบ้านมักจะยกสูงจากพื้นดิน อันนี้อาจจะด้วยความปลอดภัยจากสัตว์ร้าย เช่น งู  ตะขาบ และอื่น ๆ และจากความเชื่อจากโหราศาสตร์ในสมัยโบราณก็เพราะว่าสาเหตุมาจากอิทธิพลของศาสนาพราหม์ในอดีต
6.  บ้านนากอ พื้นที่ดั้งเดิมของหมู่บ้านเป็นพื้นที่ป่ามีต้นขนุนขึ้นมาก จากนั้นชาวบ้านเริ่มมีการบุกเบิกพื้นที่จากพื้นที่ป่าให้กลายเป็นที่อยู่อาศัย และกลายเป็นหมู่บ้านไปในที่สุด คนในหมู่บ้านในสมัยนั้นก็เลยเรียกว่า "บ้านนากอนากอ เป็นภาษามลายูท้องถิ่น แปลเป็นภาษาไทยแปลว่าต้นขนุน ชาวบ้านในหมูบ้านตั้งชื่อหมู่บ้านตามลักษณะพืชพรรณธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้น
          - เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านในปี พ.. 2224 หรือประมาณ 320 ปี มาแล้ว
          - คนกลุ่มแรกที่มาเริ่มก่อตั้งหมูบ้าน/ชุมชน
คนกลุ่มแรกจะเป็นชาวบ้านดั้งเดิมที่มาสร้างบ้านเรือนเพื่อที่อยู่อาศัยและทำการถางป่าเพื่อปลูกพืชผัก ผลไม้มาบริโภคเป็นอาหารต่อมาก็มีการขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆ เป็นหลายครอบครัวจนมาเป็นหมู่บ้านไปในที่สุด
7.  บ้านลุโบะปาเราะ พื้นที่ดั้งเดิมเป็นพื้นที่ป่า มีหนอง บึง คลอง จำนวนมาก มีการบุกเบิกพื้นที่จากพื้นที่ป่าทั้งหลายมาหลายมาเป็นที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านในที่สุด คำว่าลุโบะเป็นภาษามลายูท้องถิ่นแปลเป็นภาษาไทยว่า หนอง บึง  คำว่า "ปาเระ "เป็นภาษามลายูท้องถิ่น แปลเป็นภาษาไทยว่า คลอง ดังนั้นบ้านลูโบะปาเระ  ซึ่งเป็นภาษามลายูท้องถิ่น แปลเป็นภาษาไทยว่า หนอง บึง คลอง นั่นเอง
8.  บ้านตะลาฆอสะโต ที่มาของชื่อหมู่บ้าน เดิมหมู่บ้านคนส่วนใหญ่จะเรียกว่าบ้าน ปาเซปูเต๊ะ แต่ต่อมาได้มีคนค้นพบแห่งหนึ่ง ซึ่งใกล้ ๆนั้น ได้มีต้นกระท้อนต้นหนึ่ง ซึ่งต้นใหญ่มาก ภาษามลายูเรียกว่า ปาหอซือโต ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นตะลาฆอสะโต สืบมาจนถึงปัจจุบัน
9.  บ้านยือเลาะ ที่มาของชื่อหมู่บ้านคำว่า "ยือเลาะ"ภาษาท้องถิ่นแปลเป็นภาษาไทยว่า "หลุม"จากการบอกเล่าของชาวบ้านในสมัยก่อน เดิมเป็นเส้นทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อ เส้นทางในบ้านยือเลาะ เป็นดินโคลนในช่วงฤดูฝน ถนนในหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อ จนชาวบ้านในแถวนั้นเรียกถนนที่ดินเป็นหลุมเป็นบ่อนั้นว่า "ยือเลาะ"จนติดปากมาจนถึงปัจจุบัน

ชื่อไฟล์ : 1644291906_ประวัติตำบลจอเบาะ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1644291906_ประวัติตำบลจอเบาะ.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ปฏิทินแสดงตารางการใช้ห้องประชุม ระบบลงทะเบียนขอใช้ห้องประชุม งานกิจการสภา อบต.จอเบาะ ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ ข่าวกองสาธารณสุขฯ จอเบาะตำบลกีตอ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย