13/12/65 เวลา 09.30 น. ประธานสภา รองประธานสม สมาชิกสภา ตลอดจนฝ่ายบริหาร และพนักงานส่วนตำบลที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 /2565 ณ ห้องประชุมซาเบ็ง อบต.จอเบาะ :: องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ดูในอัลบั้มอื่น!


ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย