ลงพื้นที่ช่วยเหลือโดยการมอบวัสดุเพื่อซ่อมแซมตามอำนาจหน้าที่ แก่ราษฎรที่ร้องขอความช่วยเหลือจาก อบต.จอเบาะ :: องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ดูในอัลบั้มอื่น!


ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย