O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ :: องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ชื่อไฟล์ : 1713977182_1712306290_doc01647420240405152526_rotated.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1713977182_1712306291_doc01647320240405152422_rotated.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1713977182_1712306291_doc01647220240405152359.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1713977183_1705898075_doc01440420240119110715.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1714014139_เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1713977182_1712306290_doc01647420240405152526_rotated.pdf

ชื่อไฟล์ : 1713977182_1712306291_doc01647320240405152422_rotated.pdf

ชื่อไฟล์ : 1713977182_1712306291_doc01647220240405152359.pdf

ชื่อไฟล์ : 1713977183_1705898075_doc01440420240119110715.pdf

ชื่อไฟล์ : 1714014139_เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ปฏิทินแสดงตารางการใช้ห้องประชุม ระบบลงทะเบียนขอใช้ห้องประชุม งานกิจการสภา อบต.จอเบาะ ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ ข่าวกองสาธารณสุขฯ จอเบาะตำบลกีตอ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย