O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล :: องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ชื่อไฟล์ : 1678767614_แผนพัฒนาบุคลากร 3ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-256664-66.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1678767614_แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1678767614_ภาระค่าใช้จ่ายแผนอัตรากำลัง 3 ปี.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1678767698_doc00467620230314111704.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1681975993_oit-24.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1678767614_แผนพัฒนาบุคลากร 3ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-256664-66.pdf

ชื่อไฟล์ : 1678767614_แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566.pdf

ชื่อไฟล์ : 1678767614_ภาระค่าใช้จ่ายแผนอัตรากำลัง 3 ปี.pdf

ชื่อไฟล์ : 1678767698_doc00467620230314111704.pdf

ชื่อไฟล์ : 1681975993_oit-24.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ปฏิทินแสดงตารางการใช้ห้องประชุม ระบบลงทะเบียนขอใช้ห้องประชุม งานกิจการสภา อบต.จอเบาะ ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ ข่าวกองสาธารณสุขฯ จอเบาะตำบลกีตอ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย