องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
เข้าสู่ระบบสมาชิก

ประกาศด่วน!


ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
O1 โครงสร้าง O2 ข้อมูลผู้บริหาร O3 อำนาจหน้าที่ O4 ข้อมูลการติดต่อ O5 ข่าวประชาสัมพันธ์ O6 Q&A (ช่องทางการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ) O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ O8 กระดานถาม-ตอบ Q&A O9 Social Network (Facebook Page) O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 017 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ O18 E–Service O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy O33 การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift Policy

บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ระบบอินทราเน็ท  • รายการ คู่มือสำหรับประชาชน
    องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
Page 1 of 0

ทำเนียบบุคลากร

วัณอิสมาแอล กูโน

คณะผู้บริหาร
โทร : 073-530-924
Email : jobok-org@hotmail.co.th

วิชาญ เจตมหันต์

หัวหน้าส่วนราชการ
โทร : 073530924
Email : jobok-org@hotmail.co.th

นฤชัย โมรายันต์

สำนักปลัด
โทร : 073530924
Email : jobok-org@hotmail.co.th

ธเนศ มะสิกะ

กองช่าง
โทร : 073530924
Email : jobok-org@hotmail.co.th

อันวาร์ กูดุส

กองคลัง
โทร : 073530924
Email : jobok-org@hotmail.co.th

ศิรินทร์ ลิอีลา

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 073530924
Email : jobok-org@hotmail.co.th

พาฤทธิ์ ลอฮะ

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
โทร : 073530924
Email : jobok-org@hotmail.co.th

นายมะยัมรี บีรู

หัวหน้าส่วนราชการ
โทร : 0862858619
Email : Jobok-org@hotmail.co.th


เข้าสู่ระบบสมาชิก

Avatar
สแกน หรือ แอดไลน์ไอดีเป็นเพื่อนกับเราผ่าน ไลน์ โอ-เอ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ติดตามเรา Facebookรับ-ส่ง อีเมลภายใน
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย