O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน :: องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ชื่อไฟล์ : 1678765662_Documents related to materials and purchasing (1).pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1678765662_Documents related to materials and purchasing (3).pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1678765662_Documents related to materials and purchasing (4).pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1678765662_Documents related to materials and purchasing (7).pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1681958318_oit-21-มี.ค..pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1681964056_oit-21-ก.พ. 002.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1678765662_Documents related to materials and purchasing (1).pdf

ชื่อไฟล์ : 1678765662_Documents related to materials and purchasing (3).pdf

ชื่อไฟล์ : 1678765662_Documents related to materials and purchasing (4).pdf

ชื่อไฟล์ : 1678765662_Documents related to materials and purchasing (7).pdf

ชื่อไฟล์ : 1681958318_oit-21-มี.ค..pdf

ชื่อไฟล์ : 1681964056_oit-21-ก.พ. 002.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ปฏิทินแสดงตารางการใช้ห้องประชุม ระบบลงทะเบียนขอใช้ห้องประชุม งานกิจการสภา อบต.จอเบาะ ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ ข่าวกองสาธารณสุขฯ จอเบาะตำบลกีตอ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย