องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ Kick off กิจกรรม "MOI Waste Bank Week :: องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

#MOIWASTEBANKWEEK #MOIWASTESEGREGATION #MOIACTIONISM #SDGLOCALIZATION
????องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ  Kick off กิจกรรม "MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ  1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ " พร้อมขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
............
วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 -12.00 น. นายวัณอิสมาแอล กูโน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ  สมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ณ ธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ โดยมีกิจกรรมการรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะรายใหม่ กิจกรรมการรับ-ซื้อขายขยะรีไซเคิล อีกทั้งรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลหรือนำไปจำหน่ายสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน

ชื่อไฟล์ : 1710825153_1.png file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1710825153_2.png file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1710825153_7.png file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1710825153_9.png file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1710825154_11.png file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1710825154_12.png file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1710825154_17.png file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1710825154_19.png file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1710825155_20.png file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1710825155_24.png file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

ปฏิทินแสดงตารางการใช้ห้องประชุม ระบบลงทะเบียนขอใช้ห้องประชุม งานกิจการสภา อบต.จอเบาะ ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ ข่าวกองสาธารณสุขฯ จอเบาะตำบลกีตอ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย