กิจกรรมจิตอาสา ”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” :: องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

????กิจกรรมจิตอาสา ”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
.......................................................
วันนี้เวลา 09.00 น. ผู้บริหาร ตลอดจนบุคลากรของ อบต.จอเบาะ ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก 5 ธันวาคม 2566 โดยมี นายกิตติพงษ์ อำพันธ์ นายอำเภอยี่งอเป็นประธานในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ตลอดจนส่วนราชการต่างๆ อาทิเช่น ตำรวจ ทหาร หน่วยงาน อปท.ในพื้นที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ปกครอง และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอยี่งอ ณ ฝายพงปือเราะ หมู่ที่ 4 ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน, ผู้คนกำลังตีกอล์ฟ และ ข้อความ


ข้อมูลพื้นฐาน

ปฏิทินแสดงตารางการใช้ห้องประชุม ระบบลงทะเบียนขอใช้ห้องประชุม งานกิจการสภา อบต.จอเบาะ ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ ข่าวกองสาธารณสุขฯ จอเบาะตำบลกีตอ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย