????อบต.จอเบาะรับประกาศนีบัตรเชิดชูเกียรติจาก สนง.ปปช.ด้วยคะแนนระดับผ่านดีเยี่ยม :: องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

????อบต.จอเบาะรับประกาศนีบัตรเชิดชูเกียรติจาก สนง.ปปช.ด้วยคะแนนระดับผ่านดีเยี่ยม
.
วันนี้เวลา 08.30 น. นายวันอิสมาแอล กูโน นายก อบต.จอเบาะ ได้มอบหมายให้ รองนายกคนที่ 2 รองปะดอเฮ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนราธิวาส พร้อมกันนี้ อบต.จอเบาะได้รับประกาศนีบัตรเชิดชูเกียรติจาก สนง.ปปช.ด้วยคะแนนระดับผ่านดีเยี่ยม ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, การจัดแสง, ในอาคาร และ ข้อความ


ข้อมูลพื้นฐาน

ปฏิทินแสดงตารางการใช้ห้องประชุม ระบบลงทะเบียนขอใช้ห้องประชุม งานกิจการสภา อบต.จอเบาะ ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ ข่าวกองสาธารณสุขฯ จอเบาะตำบลกีตอ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย