นายวันอิสมาแอล กูโน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดอบต. รองปลัด อบต. ร่วมแสดงความยินดีกับ นายซูปียัน แดเมาะเล็ง เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอรือเสาะ :: องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

นายวันอิสมาแอล กูโน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดอบต. รองปลัด อบต. ร่วมแสดงความยินดีกับ นายซูปียัน แดเมาะเล็ง เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอรือเสาะ

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความข้อมูลพื้นฐาน

ปฏิทินแสดงตารางการใช้ห้องประชุม ระบบลงทะเบียนขอใช้ห้องประชุม งานกิจการสภา อบต.จอเบาะ ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ ข่าวกองสาธารณสุขฯ จอเบาะตำบลกีตอ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย