ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ :: องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

????ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
.
????????นำทีมโดยนายวัณอิสมาแอล กูโน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ และบุคลากรรวมฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอเบาะได้ออกหน่วยให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้ง 9 หมู่บ้าน ณ หอประชุมใหญ่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ลำโพง, โรงพยาบาล และ แท่นบรรยายข้อมูลพื้นฐาน

ปฏิทินแสดงตารางการใช้ห้องประชุม ระบบลงทะเบียนขอใช้ห้องประชุม งานกิจการสภา อบต.จอเบาะ ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ ข่าวกองสาธารณสุขฯ จอเบาะตำบลกีตอ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย