ประชุมร่วมเพื่อขับเคลื่อนกองทุน LTC อบต.จอเบาะ :: องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ประชุมร่วมเพื่อขับเคลื่อนกองทุน LTC อบต.จอเบาะ

วันนี้เวลา 13.30 น. นายวัณอิสมาแอล กูโน นายก อบต.จอเบาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะทำงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอเบาะ
ผู้แทนจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ตลอดจนบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC) ณ ห้องประชุมซาเบ็ง อบต.จอเบาะ
ชื่อไฟล์ : 1700642436_Real Estate (Facebook Post) (17).png file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

ปฏิทินแสดงตารางการใช้ห้องประชุม ระบบลงทะเบียนขอใช้ห้องประชุม งานกิจการสภา อบต.จอเบาะ ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ ข่าวกองสาธารณสุขฯ จอเบาะตำบลกีตอ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย