กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :: องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    เผยแพร่วันที่111 : 10 เม.ย. 2566 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 100


            

ชื่อไฟล์ : 1681112921_20230313162128_1_bcbX3Yg.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1681112922_20230313162128_2_WRZSYjx.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1681112922_20230313162128_3_1rEDhUr.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1681112922_20230313162333_1_VwhyV78.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1681112922_20230313162333_2_RxbZ11a.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1681112922_20230313162333_3_p9qwa3I.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1681112922_20230313162333_4_WyJpHIA.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1681112922_20230313162333_5_jz5OABM.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1681112922_20230313162333_6_kvOaR5m.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1681112922_20230313162333_7_hPhKS1r.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1681112922_20230313162333_8_kU0jrDq (1).pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1681112922_20230313162333_8_kU0jrDq.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1681112922_20230313162333_9_CFZkhUm.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1681112922_20230313162333_11_qjTuMux.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1681112922_20230313162333_12_FmhkMs3.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1681112921_20230313162128_1_bcbX3Yg.pdf

ชื่อไฟล์ : 1681112922_20230313162128_2_WRZSYjx.pdf

ชื่อไฟล์ : 1681112922_20230313162128_3_1rEDhUr.pdf

ชื่อไฟล์ : 1681112922_20230313162333_1_VwhyV78.pdf

ชื่อไฟล์ : 1681112922_20230313162333_2_RxbZ11a.pdf

ชื่อไฟล์ : 1681112922_20230313162333_3_p9qwa3I.pdf

ชื่อไฟล์ : 1681112922_20230313162333_4_WyJpHIA.pdf

ชื่อไฟล์ : 1681112922_20230313162333_5_jz5OABM.pdf

ชื่อไฟล์ : 1681112922_20230313162333_6_kvOaR5m.pdf

ชื่อไฟล์ : 1681112922_20230313162333_7_hPhKS1r.pdf

ชื่อไฟล์ : 1681112922_20230313162333_8_kU0jrDq (1).pdf

ชื่อไฟล์ : 1681112922_20230313162333_8_kU0jrDq.pdf

ชื่อไฟล์ : 1681112922_20230313162333_9_CFZkhUm.pdf

ชื่อไฟล์ : 1681112922_20230313162333_11_qjTuMux.pdf

ชื่อไฟล์ : 1681112922_20230313162333_12_FmhkMs3.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ปฏิทินแสดงตารางการใช้ห้องประชุม ระบบลงทะเบียนขอใช้ห้องประชุม งานกิจการสภา อบต.จอเบาะ ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ ข่าวกองสาธารณสุขฯ จอเบาะตำบลกีตอ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย