JOBOK_TODAY>> ส่งมอบความช่วยเหลือในการการปรับปรุงบ้าน :: องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

JOBOK_TODAY>> ส่งมอบความช่วยเหลือในการการปรับปรุงบ้าน
----------------------------------
นายวัณอิสมาแอล กูโน นายก อบต.จอเบาะ พร้อมด้วยรองนายก ปลัด รองปลัด และบุลากร ร่วมส่งมอบป้ายให้แก่นางรอเมาะ ดือรียาสาแม อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 44/1 หมู่ 4 ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้รับความช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านจากงบประมาณของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ.2566 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
----
ชื่อไฟล์ : 1679886893_337527650_190261463746858_2815036471194011546_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

ปฏิทินแสดงตารางการใช้ห้องประชุม ระบบลงทะเบียนขอใช้ห้องประชุม งานกิจการสภา อบต.จอเบาะ ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ ข่าวกองสาธารณสุขฯ จอเบาะตำบลกีตอ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย