ทุกๆคนในจอเบาะ คือ คนสำคัญ :: องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ


ทุกๆคนในจอเบาะ คือ คนสำคัญ

----------------------------------------

อบต. คือ หน่วยงานหนึ่งในหลายๆหน่วยงานที่อยู่ใกล้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุด เราพยามอย่างเต็มความสามารถ เพื่อเป็นที่พึ่งพิงของพี่น้องประชาชนในหลายๆมิติ ส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนงานของเรา คือ การดูแลผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ เราพยายามเข้าถึง เยี่ยมเยียน รับฟังปัญหา ความไม่สบายใจต่างๆ บางครั้งเราทำได้เพียงรับฟังเพราะปัญหาบางอย่างเราแก้ไขให้ไม่ได้ มากทีสุดที่เราทำได้คือ การเป็นผู้ฟัง ให้ญาติ ให้ผู้ดูแลผู้ป่วยได้เล่า ได้ระบาย แต่บางอย่าเราทำได้ อยู่ในศักยภาพของเรา เช่นการลงพื้นที่เยี่ยมเยียน การมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป การให้ความรู้เฉพาะด้านสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วย เราพยายามลงพื้นที่ให้ได้บ่อยครั้งที่สุดเท่าที่เราจะสามารถจัดตารางได้ เพราะ การไปเยี่ยมของเรา คือ อีก 1 กำลังใจที่มอบให้กับผู้ป่วยและผู้ดูแล
ชื่อไฟล์ : 1678953029_335644285_699343661985123_2753756676313420062_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไปของตำบล ปฏิทินแสดงตารางการใช้ห้องประชุม ระบบลงทะเบียนขอใช้ห้องประชุม งานกิจการสภา อบต.จอเบาะ ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ ข่าวกองสาธารณสุขฯ จอเบาะตำบลกีตอ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย