โครงการและสรุปผลการดำเนินโครงการ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด :: องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ


                        

ชื่อไฟล์ : 1655175083_โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1655175083_โครงการส่งเสริมอาชีพราษฎร 64.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1655175083_โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้าน64.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1655175083_รูปรายงานโครงการทัศนศึกษากลุ่มสตรี 64.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1655175087_สรุปผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิก.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1655175087_สรุปผลการดำเนินโครงการฝึกอาชีพคนพิการแล.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1655175087_สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพราษฎ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1655175083_โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพ.pdf

ชื่อไฟล์ : 1655175083_โครงการส่งเสริมอาชีพราษฎร 64.pdf

ชื่อไฟล์ : 1655175083_โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้าน64.pdf

ชื่อไฟล์ : 1655175083_รูปรายงานโครงการทัศนศึกษากลุ่มสตรี 64.pdf

ชื่อไฟล์ : 1655175087_สรุปผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิก.pdf

ชื่อไฟล์ : 1655175087_สรุปผลการดำเนินโครงการฝึกอาชีพคนพิการแล.pdf

ชื่อไฟล์ : 1655175087_สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพราษฎ.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ปฏิทินแสดงตารางการใช้ห้องประชุม ระบบลงทะเบียนขอใช้ห้องประชุม งานกิจการสภา อบต.จอเบาะ ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ ข่าวกองสาธารณสุขฯ จอเบาะตำบลกีตอ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย