รางวัลความภาคภูมิใจ :: องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

  • รางวัลความภาคภูมิใจ
    11 ‎กุมภาพันธ์ ‎2565 คือวันแรก ที่ซูแอ ในฐานะ นายก อบต.จอเบาะ...
    เผยแพร่วันที่111 : 2 มิ.ย. 2565 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 241

        11 ‎กุมภาพันธ์ ‎2565 คือวันแรก ที่ซูแอ ในฐานะ นายก อบต.จอเบาะ ได้มีโอกาสลงพื้นที่และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ ประเมินกลุ่มแม่บ้าน ซึ่ง ณ ตอนนั้นคือ การประเมินระดับจังหวัด โดยซูแอ มีความเชื่อมั่นย่างยิ่งว่าโดยศักยภาพที่เห็น คือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนากอ มีโอกาสผ่านการประเมินทั้งในระดับจังหวัด และระดับเขตภาคใต้อย่างแน่นอน เพราซูแอเห็นจุดเด่นของกลุ่มที่ชัดเจนมาก นั่นคือ การมีความสามัคคี และมีผู้นำองค์กรที่มีความจริงจัง และเต็มที่กับการทำงาน จึงคาดเดาไม่อยากว่ามีโอกาสที่จะผ่านการประเมินอย่างแน่นอน
และเมื่อวาน ซูแอ ก็ได้ทราบข่าวดีว่า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนากอได้ผ่านการประเมินระดับเขตภาคใต้ โดยได้รับรางวัลชนะเลิส ซูแอ และชาวจอเบาะรู้สึกดีใจที่ได้เห็นความสำเร็จของลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนากอ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ยินข่าวดีแบบนี้อีกครั้ง ในการประกวดในรอบถัดไป ....อินชาอัลลอฮฺ ซูแอ และชาวจอเบาะ ขอเป็นกำลังใจให้ครับ....

        ความตอนหนึ่งจากเฟสบุคของคุณ อรุณี ได้กล่าว่า
"รางวัลความภาคภูมิใจที่ได้รับทุกๆๆครั้งมาจากความรักและความสามัคคีในชุมชนบ้านนากอรวมถึงการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่ได้ให้ความรู้จนกลุ่มเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้และยังมีผู้สนับสนุนในตำบลจอเบาะคอยช่วยเหลือกลุ่มมาโดยตลอด
การประกวดกลุ่มแม่บ้านระดับเขตภาคใต้กลุ่มประสบความสำเร็จได้รางวัลชนะเลิศแล้ว..แต่ยังต้องส่งต่อในระดับประเทศอีกหวังว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนากอคงได้รับการสนับสนุนจากหน่วย
งานภาครัฐและผู้สนับสนุนรวมถึงสมาชิกกลุ่มและชาวบ้านนากอต้องเข้มแข็งยิ่งกว่าเดิมเพื่อชื่อเสียงของจังหวัดนราธิวาสของพวกเราบ้านนากอ..."
ชื่อไฟล์ : 1654132175_285335947_683319569403123_8049710114808526567_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1654132175_ซูแอ และชาวจอเบาะขอแสดงความยินดีกับกลุ่มแม่บ้านว.png file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

ปฏิทินแสดงตารางการใช้ห้องประชุม ระบบลงทะเบียนขอใช้ห้องประชุม งานกิจการสภา อบต.จอเบาะ ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ ข่าวกองสาธารณสุขฯ จอเบาะตำบลกีตอ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย