การปรับปรุงเทคนิคการกรีดยาง อย่างถูกวิธีเพื่อเพิ่มผลผลิตโดยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส :: องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
????การปรับปรุงเทคนิคการกรีดยาง อย่างถูกวิธีเพื่อเพิ่มผลผลิตโดยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส
............................................
วันนี้เวลา 09.00 น. นายวัณอิสมาแอล กูโน นายก อบต.จอเบาะ ได้ต้อนรับนายธนพล ดุลยกุล ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย สาขาเมืองนราธิวาส และประชาชนผู้มาร่วมรับการอบรมในโครงการฝึกอบรมเกษตรกรชาวสวนยาง หลักสูตร “การปรับปรุงเทคนิคการกรีดยาง อย่างถูกวิธีเพื่อเพิ่มผลผลิต โดย แผนกพัฒนาและฝึกอบรม การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมใหญ่ อบต.จอเบาะ

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ข้อความข้อมูลพื้นฐาน

ปฏิทินแสดงตารางการใช้ห้องประชุม ระบบลงทะเบียนขอใช้ห้องประชุม งานกิจการสภา อบต.จอเบาะ ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ ข่าวกองสาธารณสุขฯ จอเบาะตำบลกีตอ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย