JOBOK_TODAY>>ติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในพื้นที่ตำบลจอเบาะ :: องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

JOBOK_TODAY>>ติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในพื้นที่ตำบลจอเบาะ
---------------------------------------------
นายวัณอิสมาแอล กูโน นายก อบต.จอเบาะ ได้มอบหมายให้ นายพาฤทธิ ลอหะ ผอ.กองสาธารณสุขฯพร้อมด้วยบุคลากร ร่วมต้อนรับทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับทวนสอบระดับอำเภอ เพื่อสุ่มตรวจผลการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งนำทีมโดยปลัดอำเภอประจำตำบลจอเบาะ หัวหน้าทีมปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ปกครองประจำตำบลยี่งอเป็นผู้ช่วย และมีท้องถิ่นอำเภอยี่งอร่วมในคณะครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากพี่น้องประชน
ชื่อไฟล์ : 1679887005_337713278_131276069729768_462774169167952532_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1679887005_337380420_775175504241724_2019875750053484624_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1679887005_337378385_230809849474059_4643718861873377457_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1679887005_337356576_978695483538211_202918636771966810_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1679887005_337017955_206223045436448_1189889432252122269_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

ปฏิทินแสดงตารางการใช้ห้องประชุม ระบบลงทะเบียนขอใช้ห้องประชุม งานกิจการสภา อบต.จอเบาะ ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ ข่าวกองสาธารณสุขฯ จอเบาะตำบลกีตอ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย