คณะผู้บริหาร- ข้อมูลทั่วไปคณะผู้บริหาร

 

                                                                            คณะผู้บริหาร
                                                             
                                                              ชื่อ - นามสกุล : นายเฉลิมศักดิ์ แวนามะกัน
                                                          ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
                                                                 E-maik : jobok-org@hotmail.co.th
                                                                       กลุ่มงาน : ฝ่ายบริหาร
                                                       ลักษณะงาน สังกัด : องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
                                                                        
            ชื่อ - นามสกุล : มารยานี  สะนิ                                                                   ชื่อ - นามสกุล : วัณอิสมาแอล  กูโน                                          
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ                                       ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
           E-maik : jobok-org@hotmail.co.th                                                          E-maik : jobok-org@hotmail.co.th
                    กลุ่มงาน : ฝ่ายบริหาร                                                                               กลุ่มงาน : ฝ่ายบริหาร
ลักษณะงาน สังกัด : องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ                                      ลักษณะงาน สังกัด : องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ


                                                                  


                                                                      ชื่อ - นามสกุล : มะไซดี  มีนา
                                                 ตำแหน่ง : เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
                                                                 E-maik : jobok-org@hotmail.co.th
                                                                           กลุ่มงาน : ฝ่ายบริหาร
                                                     ลักษณะงาน สังกัด : องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ
 


องค์บริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180 โทร : 073530924

E-mail : Jobok-org@hotmail.co.thphone : 073530924

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.jobok.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่