แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-2564- ข้อมูลทั่วไปแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-2564องค์บริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180 โทร : 073530924

E-mail : Jobok-org@hotmail.co.thphone : 073530924

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.jobok.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่