มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการฯ- ข้อมูลทั่วไปมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการฯ

 

 รายงานการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 


รายละเอียดการนำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ


องค์บริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180 โทร : 073530924

E-mail : Jobok-org@hotmail.co.thphone : 073530924

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.jobok.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่