การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต- ข้อมูลทั่วไปการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

 

   1.การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 
https://e-plan.nacc.go.th/localOfficeProjectReportDisplay
   2.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
https://e-plan.nacc.go.th/localOfficePrintProject
   3. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
https://e-plan.nacc.go.th/localOfficeImplement
   4.ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
   5ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานดำเนินงานตามแผน ปปช 2562


องค์บริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180 โทร : 073530924

E-mail : Jobok-org@hotmail.co.thphone : 073530924

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.jobok.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่