นายมุดรีก๊ะ  สาและซา

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

                                                                  

 

            นายอิสมาแอ  คาเดร์                                            นางมาซือน๊ะ  ยีลาดอ

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล