• 001.jpg
 • 002.jpg
 • 3.jpg
 • 007.jpg
 • 111.jpg
 • 0112.jpg
 • 121.jpg
 • 1211.jpg
 • 12121.jpg
 • 111111.jpg
 • 11111111.jpg
 • Untitled-1.jpg

การบริการของ อบต.

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

355509649371878578481030854610441206780015389790709254855457096banner 168865985banner 200759862banner 177862790banner 478166252banner 492244932

banner 559583090

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย Super User 30
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1 สิงหาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย Super User 35
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง คสล.สายบาโงปือละ-บ่อขยะ หมู่ 3 เขียนโดย Super User 25
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง คสล.สายกือนัย หมู่ 3 เขียนโดย Super User 26
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง คสล.สายกูโบร์เก่า หมู่ 3 เขียนโดย Super User 23
ตาราง บก 01 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บือแนลอรอง หมู่ 9สายบาโงปืบ่อขยะ เขียนโดย Super User 21
ตาราง บก 01 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบาโงปืบ่อขยะ เขียนโดย Super User 23
ตาราง บก 01 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกูโบร์เก่า หมู่ 3 เขียนโดย Super User 25
ตาราง บก 01 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกิือนัย หมู่ 3 เขียนโดย Super User 28
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 30 ตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย Super User 644